Even voorstellen

Miranda van Mondfrans

Miranda van Mondfrans

Directeur / Consultant

“De verwachting van kandidaten en opdrachtgevers overtreffen. Dat is mijn streven”

Miranda volgde bij Instituut Schoevers de opleiding tot directiesecretaresse en Europees Secretaresse. Diverse cursussen en opleidingen werden toegevoegd waaronder NIMA PR-A en management leergangen. Zij vervulde functies als directiesecretaresse, operationeel manager en adjunct directeur bij diverse (internationale) organisaties. Tevens was zij actief bestuurslid in diverse functies bij de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen (NVD); de laatste jaren als voorzitter.

In 2003 richtte zij Pro Assistance B.V. op waar ze als directeur / eigenaar verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de strategie. Tevens vervulde zij de rol van consultant en daarin streeft zij voortdurend naar het overtreffen van de verwachtingen van zowel kandidaat als opdrachtgever.

In de dagelijkse praktijk bij Pro Assistance merkte ze dat secretaressen in toenemende mate te maken kregen met integriteitdilemma’s op de werkvloer. Bij het 10-jarig bestaan van Pro Assistance organiseerde zij daarom een uniek seminar hierover. Adviesbureau Berenschot kreeg opdracht om een bijzonder onderzoek te houden onder bestuurders van organisaties.

In 2016 startte Miranda Secretarius; een bureau gespecialiseerd in de werving en selectie van bestuurs- en directiesecretarissen.

Miranda heeft Pro Assistance samen met haar collega’s inmiddels uitgebouwd tot het toonaangevende (advies)bureau voor management ondersteuning.

Solliciteren

“*” verplicht veld